zobraz
Chyba(x): No database selected Chyba mysqli_query: (line xP ) create table pd_prilohy ( NAZOV text NOT NULL, NAZOV_p text DEFAULT NULL, ZAPIS datetime DEFAULT NULL, POCET int(4) NOT NULL default '0', POZERAL1 datetime DEFAULT NULL, POZERAL2 datetime NOT NULL default '1000-01-01 00:00:00', KEY POZERAL2 (POZERAL2) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8
Table 'pd_prilohy' already exists - Neviem založit novú tabulku 'pd_prilohy' !!! Presmerovanie na prilohu