Región DETVA pdnoviny   - spravodajstvo od(pre) občanov Podpoľania        ISSN 1336-6610     Redakcia: pdnoviny@detva.biz     Kontakt - redakcia    
Témy: Platné (Všetky)
Všetko 7 (14)
Administratíva
Obyvatelia 6 (7)
Kultúra 1 (2)
Šport (2)
Podnikanie
Inzercia (3)
Lampáreň
Diskusia
Iné
Skupiny: Platné (Všetky)
Obce a mestá 7 (14)
     - Detva 5 (6)
     - Detvianska Huta (1)
     - Dúbravy
     - Horný Tisovník
     - Hriňová 1 (1)
     - V.H.Kalinka
     - Klokoč
     - Korytárky
     - Kriváň
     - Látky
     - Podkriváň
     - Slatinské Lazy
     - Stará Huta
     - Stožok
     - Vígľaš
     - Očová
     - Zvolenská Slatina
Organizácie
     - Podpoľanie nad zlato
Archív -------------------------
 
Vlož nový článok
 
Lampáreň - použi nový článok
 
Diskusia - použi nový článok
 
Vstup do pdnovín
Archívny článok v Podpolianskych novinách č. 2017-0085   Naspäť  
(22.10.2017, vcia)     (Téma: Obyvatelia - vzdelávanie, Skupina: SŠ)
Spojená škola v Detve štartuje ďalší medzinárodný projekt
Spojená škola organizuje dvojročný projekt školských partnerstiev programu Erasmus+ „Tradície bez hraníc - Cesta regionálnymi kultúrami“. Na projekte spolupracujeme so strednými školami z Česka, Poľska, Litvy a Rumunska. V dňoch 17.-18. októbra sa uskutočnilo úvodné nadnárodné projektové stretnutie účastníkov všetkých partnerov, kde sme si rozdelili úlohy na nasledujúcich 22 mesiacov. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci a žiaci škôl, širšia regionálna komunita a -zástupcovia regionálnej samosprávy, kultúrnych a sociálnych inštitúcií Projektom chcemerozvíjať porozumenie medzi mladými ľuďmi o diverzite európskej kultúry a jazykov, motivovať žiakov rozšíriť si vedomosti prostredníctvom vlastnej tvorivej práce. Tiež sa snažíme podporiť myšlienku tolerancie medzi národmi s rôznou kultúrou, naučiť sa ju akceptovať a vidieť jej hodnoty. Projektom umožníme žiakom realizovať spoločné aktivity, ktoré budú mať spoločnú tému a pri ktorých budú môcť prejaviť svoje záujmy a zručnosti. Dôležitým zámerom projektu je aj nadviazať kontakty s ďalšími inštitúciami s cieľom prehĺbiť spoluprácu v budúcnosti. Projekt má nasledovné výstupy: Kuchárska kniha národných kuchýň Prezentácie národnej ľudovej kultúry Prezentácie národných ľudových tradícií Brožúra o systéme ochrany kultúry a tradícií v každej krajine Súťaž o kultúre a tradíciách v partnerských krajinách Príprava hier a online kvízov využívajúcich IKT Prezentácia o rodinných tradíciách Anketa medzi žiakmi partnerských krajín o názore na stav kultúrneho dedičstva Etno - Fotoalbum Počas realizácie projektu sa uskutoční 5 zahraničných mobilít, kde budú medzinárodné tímy vypracúvať zaujímavé výstupy a zároveň poznávať národné tradície partnerských krajín. Naši žiaci sa zúčastnia mobility v Poľsku, Rumunsku a Litve a samozrejme tiež úvodnej mobility, ktorá sa bude konať začiatkom decembra u nás v Detve.
Prílohy: 1. priloha    2. priloha    3. priloha         ...
Vaša reakciaPočet reakcií: 0     Komplex čl.: 0     (č.2017-0085)

Počet zobrazených článkov: 1    Počet všetkých článkov za rok 2018: 10

Výber článkov s témou Všetko     s textom     za rok
Redakcia: pdnoviny@detva.biz tel.: 0905 342 616
© 2003-2018 Združenie Detva pre 3.tisícročie ... webdesign DISY ®
www.pdnoviny.detva.biz
     Lyžovačka Látky - Kočanda