Región DETVA pdnoviny   - spravodajstvo od(pre) občanov Podpoľania        ISSN 1336-6610     Redakcia: pdnoviny@detva.biz     Kontakt - redakcia    
Témy: Platné (Všetky)
Všetko 9 (32)
Administratíva (1)
Obyvatelia 2 (5)
Kultúra 4 (10)
Šport (5)
Podnikanie 2 (2)
Inzercia 1 (9)
Lampáreň
Diskusia
Iné
Skupiny: Platné (Všetky)
Obce a mestá 9 (32)
     - Detva 3 (5)
     - Detvianska Huta (1)
     - Dúbravy
     - Horný Tisovník
     - Hriňová 3 (7)
     - V.H.Kalinka
     - Klokoč
     - Korytárky
     - Kriváň (2)
     - Látky (3)
     - Podkriváň
     - Slatinské Lazy
     - Stará Huta
     - Stožok
     - Vígľaš
     - Očová
     - Zvolenská Slatina (5)
Organizácie
     - Podpoľanie nad zlato
Archív -------------------------
 
Vlož nový článok
 
Lampáreň - použi nový článok
 
Diskusia - použi nový článok
 
Vstup do pdnovín
Obchodná akadémia Detva na Mladom Európanovi
Študenti Obchodnej akadémie, 3.OA triedy Michaela Debnárová, Milan Sarvaš a Monika Žilková sa 31. Marca v Lučenci zúčastnili regionálneho kola 12. ročníka vedomostnej súťaže „Mladý Európan“. Zaznamenali pekný úspech, keď v silnej konkurencii obsadili pekné šieste miesto! Celoslovenskú súťaž „Mladý Európan“ vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku so sídlom v Bratislave. Regionálne kolá súťaže vyhlasujú jednotlivé centrá Europe Direct. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Súťaž bola trojkolová. Získaný počet bodov za obe kolá sa každému družstvu sčítal. Do tretieho kola postúpili iba tri najlepšie družstvá. Prvé kolo súťaže predstavoval písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok s rôznou bodovou hodnotou z vybraných oblastí EÚ: inštitúcie, história, geografia, politika, ekonomika a viacjazyčnosť. Druhé kolo bolo jazykovou súťažou v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky. Krížovku tvorili jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ. Finále bolo zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Otázky mali rôznu bodovú hodnotou a orientovali sa na tri oblasti: osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ. Našim reprezentantom srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa ďalších úspechov.
pdnoviny - nový článok - reakcia na článok 2017-0034
Téma
Nadpis
Text
Počet dní ( Zadajte koľko dní má byť článok zverejnený )
Skupina
Meno     alebo     Pseudonym
E-mail:    E-mail je povinný!
Kontakt: - nepovinný údaj
    Po zápise článku sa vám zobrazí ponuka na priloženie prílohy.
Po zápise dostanete e-mailom kópiu článku - článok bol úspešne zapísaný, ak nie, uviedli ste zlý e-mail a príspevok je ignorovaný.
Môžete napísať článok.
Po zápise článku redakcia rozhodne o jeho zaradení.
Redakcia: pdnoviny@detva.biz tel.: 0905 342 616