Región DETVA pdnoviny   - spravodajstvo od(pre) občanov Podpoľania        ISSN 1336-6610     Redakcia: pdnoviny@detva.biz     Kontakt - redakcia    
Témy: Platné (Všetky)
Všetko 5 (33)
Administratíva (1)
Obyvatelia 1 (6)
Kultúra 3 (10)
Šport (5)
Podnikanie 1 (2)
Inzercia (9)
Lampáreň
Diskusia
Iné
Skupiny: Platné (Všetky)
Obce a mestá 5 (33)
     - Detva 2 (6)
     - Detvianska Huta (1)
     - Dúbravy
     - Horný Tisovník
     - Hriňová 2 (7)
     - V.H.Kalinka
     - Klokoč
     - Korytárky
     - Kriváň (2)
     - Látky (3)
     - Podkriváň
     - Slatinské Lazy
     - Stará Huta
     - Stožok
     - Vígľaš
     - Očová
     - Zvolenská Slatina (5)
Organizácie
     - Podpoľanie nad zlato
Archív -------------------------
 
Vlož nový článok
 
Lampáreň - použi nový článok
 
Diskusia - použi nový článok
 
Vstup do pdnovín
Spojená škola Detva tretia najlepšia projektová škola na Slovensku
Dňa 26. septembra 2017 si riaditeľ školy Ing. Ján Melich prevzal z rúk riaditeľky Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Ireny Fonodovej ocenenie za mimoriadnu aktivitu a výsledky v realizácii európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998 – 2017. Získali sme v celoslovenskej konkurencii vynikajúce tretie miesto a to za úspešnú realizáciu 26 medzinárodných projektov v období 2005-2017. Za víťazmi sme zaostali len veľmi tesne a keďže máme v súčasnosti rozbehnuté 4 projekty, o rok neskôr sme už mohli atakovať aj prvé miesto. Výsledok je o to cennejší, že sme s realizáciou projektov začali až v roku 2005 a čo do počtu zorganizovaných mobilít sme výrazne (o 100) predbehli aj tých najlepších. Náš príspevok sa dostal aj do oficiálnej brožúry národnej agentúry „Erasmus+ príbeh 30 rokov“ a to dokonca aj s fotografiou na jej titulke. Brožúra s najúspešnejšími projektami sa nachádza na stránke: http://www.erasmusplus.s..... Naša cesta programom Erasmus+ a jeho predchádzajúcimi formami je veľmi dlhá a až je nám ťažko uveriť, že sme nesmelo začínali pred 12 rokmi. S desiatimi žiakmi obchodnej akadémie sme sa vybrali po stopách Jána Kollára do nemeckej Jeny. Učili sme sa všetci – žiaci nemčinu a drobné kancelárske práce, sprevádzajúca osoba starostlivosti o žiakov, ktorí prvýkrát v živote opustili maminkine kuchyne, a vedenie školy náročnému manažmentu medzinárodných projektov. Stáž však dopadla k spokojnosti všetkých strán, a tak sme smelo pokračovali aj v ďalších rokoch. Ba ešte smelšie – postupne sme rozšírili spoluprácu o nové odbory (mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik) i nové krajiny (ČR, VB). Postupne sa pre nás mobilitné projekty stali „malým“ sústom a prešli sme na strategické partnerstvá. Tieto nám umožňujú výmenu skúsenosti v oblasti OVP a transfer tých najlepších do vlastného školského vzdelávacieho programu. Veľmi si ceníme, že za tie roky sa nám podarilo vybudovať pevné partnerstvá a že sa každý rok vraciame na staré miesta, k starým priateľom. Už pomaly 400 žiakov a pedagógov, ktorí prešli našimi projektmi, či už ako vysielaní alebo prijímaní účastníci, ich spokojnosť, odborný a osobný rozvoj potvrdzujú, že táto forma spolupráce prináša efekt tak pre školu, ako aj pre región. Vďaka projektu môže škola ponúknuť absolventov jazykovo a odborne pripravených a navyše aj s praktickými skúsenosťami v zahraničí. V roku 2011 nám bola udelená Európska značka pre jazyky i cena kvality projektov Leonardo da Vinci. Od roku 2015 sme držiteľom Charty Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorá je určená výlučne pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility OVP pre žiakov a je zárukou kvality realizovaných medzinárodných projektov. Medzinárodná spolupráca je jedna z priorít koncepcií školy. Realizácia projektov prináša do odborného vzdelávania nové prvky, ktoré pozitívne vplývajú na jej priebeh. Za hlavný profit považujeme výmenu skúseností v oblasti OVP a inovácie praktickej prípravy, nové podnety v spolupráci s firmami. Účastníci mobilít si zlepšujú, resp. nadobudnú nové odborné a jazykové kompetencie a tieto následne uplatňujú v praxi. Úspešní absolventi získavajú certifikát, Europass-mobilita ako aj doklady Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu ECVET.
pdnoviny - nový článok - reakcia na článok 2017-0080
Téma
Nadpis
Text
Počet dní ( Zadajte koľko dní má byť článok zverejnený )
Skupina
Meno     alebo     Pseudonym
E-mail:    E-mail je povinný!
Kontakt: - nepovinný údaj
    Po zápise článku sa vám zobrazí ponuka na priloženie prílohy.
Po zápise dostanete e-mailom kópiu článku - článok bol úspešne zapísaný, ak nie, uviedli ste zlý e-mail a príspevok je ignorovaný.
Môžete napísať článok.
Po zápise článku redakcia rozhodne o jeho zaradení.
Redakcia: pdnoviny@detva.biz tel.: 0905 342 616