Región DETVA pdnoviny   - spravodajstvo od(pre) občanov Podpoľania        ISSN 1336-6610     Redakcia: pdnoviny@detva.biz     Kontakt - redakcia    
Témy: Platné (Všetky)
Všetko 5 (33)
Administratíva (1)
Obyvatelia 1 (6)
Kultúra 3 (10)
Šport (5)
Podnikanie 1 (2)
Inzercia (9)
Lampáreň
Diskusia
Iné
Skupiny: Platné (Všetky)
Obce a mestá 5 (33)
     - Detva 2 (6)
     - Detvianska Huta (1)
     - Dúbravy
     - Horný Tisovník
     - Hriňová 2 (7)
     - V.H.Kalinka
     - Klokoč
     - Korytárky
     - Kriváň (2)
     - Látky (3)
     - Podkriváň
     - Slatinské Lazy
     - Stará Huta
     - Stožok
     - Vígľaš
     - Očová
     - Zvolenská Slatina (5)
Organizácie
     - Podpoľanie nad zlato
Archív -------------------------
 
Vlož nový článok
 
Lampáreň - použi nový článok
 
Diskusia - použi nový článok
 
Vstup do pdnovín
Spojená škola v Detve štartuje ďalší medzinárodný projekt
Spojená škola organizuje dvojročný projekt školských partnerstiev programu Erasmus+ „Tradície bez hraníc - Cesta regionálnymi kultúrami“. Na projekte spolupracujeme so strednými školami z Česka, Poľska, Litvy a Rumunska. V dňoch 17.-18. októbra sa uskutočnilo úvodné nadnárodné projektové stretnutie účastníkov všetkých partnerov, kde sme si rozdelili úlohy na nasledujúcich 22 mesiacov. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci a žiaci škôl, širšia regionálna komunita a -zástupcovia regionálnej samosprávy, kultúrnych a sociálnych inštitúcií Projektom chcemerozvíjať porozumenie medzi mladými ľuďmi o diverzite európskej kultúry a jazykov, motivovať žiakov rozšíriť si vedomosti prostredníctvom vlastnej tvorivej práce. Tiež sa snažíme podporiť myšlienku tolerancie medzi národmi s rôznou kultúrou, naučiť sa ju akceptovať a vidieť jej hodnoty. Projektom umožníme žiakom realizovať spoločné aktivity, ktoré budú mať spoločnú tému a pri ktorých budú môcť prejaviť svoje záujmy a zručnosti. Dôležitým zámerom projektu je aj nadviazať kontakty s ďalšími inštitúciami s cieľom prehĺbiť spoluprácu v budúcnosti. Projekt má nasledovné výstupy: Kuchárska kniha národných kuchýň Prezentácie národnej ľudovej kultúry Prezentácie národných ľudových tradícií Brožúra o systéme ochrany kultúry a tradícií v každej krajine Súťaž o kultúre a tradíciách v partnerských krajinách Príprava hier a online kvízov využívajúcich IKT Prezentácia o rodinných tradíciách Anketa medzi žiakmi partnerských krajín o názore na stav kultúrneho dedičstva Etno - Fotoalbum Počas realizácie projektu sa uskutoční 5 zahraničných mobilít, kde budú medzinárodné tímy vypracúvať zaujímavé výstupy a zároveň poznávať národné tradície partnerských krajín. Naši žiaci sa zúčastnia mobility v Poľsku, Rumunsku a Litve a samozrejme tiež úvodnej mobility, ktorá sa bude konať začiatkom decembra u nás v Detve.
pdnoviny - nový článok - reakcia na článok 2017-0085
Téma
Nadpis
Text
Počet dní ( Zadajte koľko dní má byť článok zverejnený )
Skupina
Meno     alebo     Pseudonym
E-mail:    E-mail je povinný!
Kontakt: - nepovinný údaj
    Po zápise článku sa vám zobrazí ponuka na priloženie prílohy.
Po zápise dostanete e-mailom kópiu článku - článok bol úspešne zapísaný, ak nie, uviedli ste zlý e-mail a príspevok je ignorovaný.
Môžete napísať článok.
Po zápise článku redakcia rozhodne o jeho zaradení.
Redakcia: pdnoviny@detva.biz tel.: 0905 342 616