Región DETVA pdnoviny   - spravodajstvo od(pre) občanov Podpoľania        ISSN 1336-6610     Redakcia: pdnoviny@detva.biz     Kontakt - redakcia    
Témy: Platné (Všetky)
Všetko (2)
Administratíva
Obyvatelia (1)
Kultúra (1)
Šport
Podnikanie
Inzercia
Lampáreň
Diskusia
Iné
Skupiny: Platné (Všetky)
Obce a mestá (2)
     - Detva
     - Detvianska Huta
     - Dúbravy
     - Horný Tisovník
     - Hriňová (2)
     - V.H.Kalinka
     - Klokoč
     - Korytárky
     - Kriváň
     - Látky
     - Podkriváň
     - Slatinské Lazy
     - Stará Huta
     - Stožok
     - Vígľaš
     - Očová
     - Zvolenská Slatina
Organizácie
     - Podpoľanie nad zlato
Archív -------------------------
 
Vlož nový článok
 
Lampáreň - použi nový článok
 
Diskusia - použi nový článok
 
Vstup do pdnovín
Archívny článok v Podpolianskych novinách č. 2011-0792Čo je dnes / zajtra ? Klikni !
(07.09.2011, Podpoľanie nad zlato)     Archív (Téma: Obyvatelia, Skupina: Pnz)
Detva doplnila stanovisko k dobývaciemu priestoru - žiada proces EIA.

Dobrý deň, dovoľujeme si oznámiť, že mesto Detva doplnilo svoje stanovisko k návrhu na určenie dobývacieho priestoru Detva – Biely vrch. V ňom požaduje vykonanie procesu posudzovania vplyvov prípadnej povrchovej ťažby zlata a kyanidového lúhovania na životné prostredie a to pred rozhodnutím o návrhu na určenie dobývacieho priestoru. Týmto sa mesto Detva zaradilo k ostatným účastníkom konania, ktorí v súlade so svojimi právami a zákonnými možnosťami požadujú, aby uvedené činnosti boli posúdené ešte pred rozhodnutím, či bude uvedené územie určené na ťažbu alebo nie.

Týmto ďakujeme pánovi primátorovi Šufliarskemu, že po stretnutí s naším OZ Podpoľanie nad zlato splnil prísľub, ktorý nám dal, preveril situáciu a možnosti a spolu s kompetentnými pracovníkmi doplnil stanovisko, ktoré jasne definuje rešpektovanie vôle a práv obyvateľov na dôkladné posúdenie zámeru na prípadnú povrchovú ťažbu zlata a kyanidového lúhovania v lokalite Biely vrch.

Bude veľmi zaujímavé, aké kroky podnikne Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, keďže prakticky všetci účastníci konania žiadajú o posúdenie vplyvov na životné prostredie (proces EIA) pred prípadným určením dobývacieho priestoru. Či tento štátny orgán bude rešpektovať práva občanov tohto štátu alebo tvrdo presadí snahy súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Znenie doplnenia viď príloha.

                                                                                                                  OZ Podpoľanie nad zlato


Prílohy: 1. priloha         ...
Počet reakcií: 0     Komplex čl.: 141     (č.2011-0792)

Počet zobrazených článkov: 1    Počet všetkých článkov za rok 2011: 933
     Lyžovačka Látky - Kočanda