Región DETVA pdnoviny   - spravodajstvo od(pre) občanov Podpoľania        ISSN 1336-6610     Redakcia: pdnoviny@detva.biz     Kontakt - redakcia    
Témy: Platné (Všetky)
Všetko 5 (6)
Administratíva
Obyvatelia
Kultúra 3 (3)
Šport (1)
Podnikanie
Inzercia 1 (1)
Lampáreň
Diskusia
Iné
Skupiny: Platné (Všetky)
Obce a mestá 5 (6)
     - Detva 1 (1)
     - Detvianska Huta
     - Dúbravy
     - Horný Tisovník
     - Hriňová 2 (2)
     - V.H.Kalinka
     - Klokoč
     - Korytárky
     - Kriváň
     - Látky 1 (1)
     - Podkriváň
     - Slatinské Lazy
     - Stará Huta
     - Stožok
     - Vígľaš
     - Očová
     - Zvolenská Slatina 1 (1)
Organizácie
     - Podpoľanie nad zlato
Archív -------------------------
 
Vlož nový článok
 
Lampáreň - použi nový článok
 
Diskusia - použi nový článok
 
Vstup do pdnovín
Archívny článok v Podpolianskych novinách č. 2018-0010   Naspäť  
(17.02.2018, vcia)      ... dnes bude ... Archív (Téma: Obyvatelia - vzdelávanie, Skupina: SŠ)
Spojená škola v Detve uspela v investičnom projekte
Spojená škola v Detve uspela vo výzve IROP-PO2-SC223-2016-14 na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s projektom „Modernizácia praktického vyučovania v Spojenej škole v Detve“ a získala nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 1,4 milióna €. Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 1 446 256,82 € a budú slúžiť na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu vybavenia dielní praktického vyučovania. Projekt realizujeme prostredníctvom troch aktivít. Prvá aktivita je zameraná na modernizáciu strojového parku strojárskych profesií. V budove dielní praktického vyučovania sa zriadi a modernizuje 6 odborných učební. Pracovisko základov obrábania kovov sa doplní o elektromechanickú asymetrickú trojvalcovú zakružovačku plechov a ručnú ohýbačku kovov. Do zváračskej školy pribudne 6 kusov zváračiek (TIG, TPS, invertor) ako aj o simulátor zvárania. Do elektrotechnického laboratória vybaveného laboratórnymi stolmi Variolab pribudnú vzdelávacie moduly za účelom simulácie elektrotechnických meraní. Zriadi sa tiež učebňa meracieho centra , ktoré sa vybaví 3D manuálnym súradnicovým meracím strojom a drsnomerom s príslušenstvom. Veľkou modernizáciou prejde CNC učebňa, ktorá bude rozdelená na dve nové učebne. Vybuduje sa učebňa produkčných CNC strojov, kde k súčasnému vybaveniu (produkčný CNC sústruh a produkčná CNC fréza) zakúpime ďalší CNC sústruh a frézu ako aj modernú brúsku a vŕtačku. Druhá CNC učebňa bude vybavená 6 cvičnými CNC sústruhmi a frézami a príslušným softvérom a riadiacim panelom. V učebni sa bude tiež aktualizovať programové vybavenie vo forme kresliaceho a technologického softvéru. Rekonštrukcia sa bude týkať tiež klasických sústružníckych a frézarských pracovísk, kde bude časť strojov nahradená novými strojmi s riadiacim panelom. Ďalšie dve aktivity sa budú venovať rekonštrukcii budovy dielní praktického vyučovania. Hlavným cieľom obnovy budovy bude zlepšenie energetickej hospodárnosti, zmodernizovanie hygienických priestoroch, šatní a umyvárni. Všetky pôvodné vnútorné nenosné konštrukcie budú demontované a nahradené novými priečkami. Hygienické priestory, šatne a sprchy budú opatrené novými keramickými obkladmi, dlažbami a novým zriaďovacími predmetmi. V objekte budú vymenené pôvodné drevené okenné a dverné konštrukcie a bude zateplený. V strojárskej hale bude realizovaná sendvičová stena rozdeľujúca halu na dva menšie priestory, čím sa oddelí pracovisko pre žiakov od výrobných priestorov firiem. Dôležitou súčasťou obnovy bude vytvorenie bezbariérového prístupu do budovy. Rekonštrukciou priestorov sa zlepšia podmienky praktického vyučovania, zabezpečí sa vyššia kvalita práce a energetická úspornosť. Modernizácia materiálno-technického vybavenia pracovísk praktického a odborného vyučovania bude plne v súlade s potrebami regionálnych zamestnávateľov, čím sa zabezpečí lepšie prepojenie internej a externej praxe žiakov školy. Realizácia projektu prispeje tiež ku kvalitnejšej a adekvátnejšej príprave kvalifikovanej pracovnej sily s vedomosťami a zručnosťami, čím budú firmy motivované k lepšiemu zapojeniu do odbornej prípravy žiakov, aby si zabezpečili mladú kvalifikovanú pracovnú silu. Škola bude môcť poskytovať nové služby v rámci celoživotného vzdelávania pre uchádzačov o zamestnanie ako aj zamestnancov, a to v rámci pripravovaného Centra odborného vzdelávania a prípravy pre technické profesie. Prepojenie školy a praxe zvýši dôveru v strojárske profesie v Detve a okolí. V okrese sa sústavne pokračuje v budovaní priemyselných parkov vo Vígľaši, Kriváni, Hriňovej, v areáli PPS a priemyselného parku Trstená v Detve a prichádzajú stále noví zamestnávatelia. V najbližšom období budú potrebovať nové firmy viac ako 1000 nových kvalifikovaných zamestnancov v oblasti strojárstva a elektrotechniky.
Prílohy: 1. priloha         ...
Počet reakcií: 0     Komplex čl.: 0     (č.2018-0010)

Počet zobrazených článkov: 1    Počet všetkých článkov za rok 2019: 4

Výber článkov s témou Všetko     s textom     za rok
Redakcia: pdnoviny@detva.biz tel.: 0905 342 616
© 2003-2019 Združenie Detva pre 3.tisícročie ... webdesign DISY ®
www.pdnoviny.detva.biz
     Lyžovačka Látky - Kočanda